Rehabilituj się na zdrowie

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca:
SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

Uzdrowisko Uniejów Park, Zamkowa 7, 99-210 Uniejów +48 63 288 89 59 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca +24 388 26 01
Image Alt

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na pytania zapraszamy do kontaktu

Czy mogę wziąć udział w projekcie (mieszkam w Poznaniu)?

Adresatami programu są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia  lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej.

Czy to lekarz kieruje mnie na rehabilitację?

Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa zgłasza  się  do  Programu  sama,  a kwalifikacji dokonuje lekarz podczas konsultacji onkologicznej

Czy są jakieś przeciwskazania jeżeli chodzi o pacjentów?

Nie mogą osoby, które mają wydane orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy lub korzystają w momencie deklarowania chęci do udziału w Programie z rehabilitacji w związku z trwającym/przebytym leczeniem onkologicznym w ramach środków publicznych (np. NFZ, ZUS, KRUS, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki krajowe lub unijne) lub mają zagwarantowany dostęp do takich świadczeń ze środków publicznych w trakcie uczestnictwa

Ile trwa rehabilitacja?

Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od min 4 do max 10 procedur dziennie w zależności od potrzeb danego pacjenta.

Czy pacjent jest pod stałą opieką?

Po każdej serii tj. 10 dniach zabiegowych odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna w celu stwierdzenia zasadności dalszej rehabilitacji oraz ewentualnej modyfikacji planu rehabilitacji.

Czy jest możliwość rozmowy z dietetykiem?

Integralną część świadczeń udzielanych w Programie stanowi edukacja zdrowotna obejmująca wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia.

Kolejną interwencją dostępną w ramach Programu są indywidulane konsultacje dietetyczne, średnio 2 na jednego uczestnika Programu.

Program zakłada również interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z indywidulanych konsultacji z  psychologiem  (i ewentualnie z seksuologiem). Przewiduje się średnio 5 takich konsultacji na jednego uczestnika.

Czy podczas konsultacji z psychologiem można być z członkiem rodziny?

Podczas korzystania z interwencji psychologicznych/psychoterapeutycznych uczestnikowi Programu może towarzyszyć osoba bliska (małżonek/partner/rodzic/dziecko/rodzeństwo), przy czym udział tych osób nie  może być dodatkowo sfinansowany  ze środków na Program.

Jakie dokument muszę dostarczyć ze skierowaniem?

Konieczne jest podpisanie oświadczenia – „nie posiadam wydanego orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy; nie korzystam obecnie, jak również w trakcie uczestnictwa w Programie nie będę korzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej w związku z trwającym/przebytym leczeniem onkologicznym finansowanych z innych środków publicznych, w tym: NFZ, ZUS, KRUS, budżetu państwa,   budżetu   jednostki   samorządu   terytorialnego  w innym programie polityki zdrowotnej, Europejskiego Funduszu Społecznego w innym projekcie; wszystkie podane przez mnie informacje są  zgodne z  aktualnym  stanem  prawnym i faktycznym.”

Kto prowadzi projekt?

Wnioskodawca:              

SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

Miejsce realizacji:

„Uzdrowisko Uniejów Park”, ul. Zamkowa 7, 99-210 Uniejów

Partner:          

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca

Z jakiego programu jest uruchomiony projekt?

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020