Rehabilituj się na zdrowie

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca:
SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

Uzdrowisko Uniejów Park, Zamkowa 7, 99-210 Uniejów +48 63 288 89 59 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca +24 388 26 01
  /  Rehabilitacja   /  Jak wygląda rehabilitacja w ZOZ Łęczyca i Uniejowie

Jak wygląda rehabilitacja w ZOZ Łęczyca i Uniejowie

 

Oferta Uzdrowiska Uniejów Park skierowana jest do osób szukających możliwości poprawy kondycji fizycznej i psychicznej oraz skorzystania z kuracji w komfortowych warunkach. Profesjonalnie dobrane zabiegi wykonane z najwyższą starannością pozwalają szybko wrócić do formy. Uzdrowisko Uniejów Park oferuje kompleksową rehabilitację schorzeń narządu ruchu. W procesie rehabilitacji wykorzystywane są zabiegi  z zakresu:

  • hydroterapii z wykorzystaniem słonej wody termalnej,
  • fizykoterapii,
  • termoterapii
  • kinezyterapia,
  • balneologii;

Zmień swój styl życia, zadbaj o swoje zdrowie, Uzdrowisko Uniejów Park i ZOZ Łęczyca to lepsze jutro

W skład zespołów diagnostyczno – terapeutycznych Uzdrowiska Uniejów Park wchodzą lekarze specjaliści, terapeuci, psycholodzy, magistrzy i technicy fizjoterapii, dietetycy i pielęgniarki, którzy opracowują indywidualne, specjalistyczne programy rehabilitacyjne.

Uzdrowisko Uniejów Park posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników, która korzysta z doświadczeń osób realizujących polsko – szwajcarski projekt „Wdrażanie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce”

Podobnie sytuacja wygląda w partnerskiej placówce ZOZ Łęczyca, której w latach 2000 – 2007 dwukrotnie przyznano Status Szpitala Akredytowanego. Od 2007 roku posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz ISO 9001:2008. W roku 2012 uzyskał z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdzenie spełniania wymogów ustawowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Uzyskane certyfikaty stanowią potwierdzenie, że szpital spełnia najwyższe międzynarodowe standardy jakościowe i jest gotowy doskonalić procesy zarządzania w kolejnych latach.

Dla szpitala są to niezwykle ważne dokumenty, ponieważ dowodzą o najwyższej jakości usług świadczonych przez funkcjonujące w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy poradnie, oddziały, laboratorium oraz pracownie.

Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, zarówno do kinezyterapii jak i do fizykoterapii. Ośrodek zatrudnia wykwalifikowany personel, który stale aktualizuje i wzbogaca swoją wiedzę z zakresu rehabilitacji uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.