Rehabilituj się na zdrowie

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca:
SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

Uzdrowisko Uniejów Park, Zamkowa 7, 99-210 Uniejów +48 63 288 89 59 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca +24 388 26 01
  /  Rehabilitacja   /  Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do programu

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do programu

Choroba nowotworowa wywraca życie do góry nogami. W trakcie leczenia i  po jego zakończeniu pacjentem onkologicznym opiekuje się zespół specjalistów z różnych dziecin medycyny. Jedną z nich jest rehabilitacja onkologiczna. Celem rehabilitacji onkologicznej jest przywrócenie pacjentów do sprawności zarówno w czynnościach codziennych, życiu społecznym i zawodowym oraz profilaktyka niepełnosprawności wynikającej z następstw choroby i jej leczenia.

ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ!

Adresatami programu są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej3, w trakcie leczenia  lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej.

Zakłada się dwie ścieżki włączenia do Programu:

Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa  zostanie  „skierowana”  do  udziału w Programie przez swojego lekarza prowadzącego, np: onkologa, chirurga onkologa, torakochirurga, chemioterapeutę, radioterapeutę, neurochirurga, ortopedę, ginekologa, itp. Przez skierowanie rozumie się wystawienie przez lekarza „Zalecenia udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego” według załącznika 2. Osoba, ta nie będzie miała konsultacji onkologicznej, o której mowa w pkt

Osoba spełniająca kryteria  uczestnictwa  zgłasza  się  do  Programu  sama,  a kwalifikacji dokonuje lekarz podczas konsultacji onkologicznej, na podstawie wywiadu, badania lekarskiego oraz przedstawionej przez pacjenta dokumentacji  potwierdzającej  przebieg  leczenia   choroby   nowotworowej. Potwierdzeniem    kwalifikacji do Programu jest wystawiane przez lekarza „Zalecenia udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego”