Rehabilituj się na zdrowie

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca:
SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

Uzdrowisko Uniejów Park, Zamkowa 7, 99-210 Uniejów +48 63 288 89 59 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca +24 388 26 01
  /  Rehabilitacja   /  Jak wygląda schemat programu

Jak wygląda schemat programu

Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i obejmuje od min 4 do max 10 procedur dziennie w zależności od potrzeb danego pacjenta. Po każdej serii tj. 10 dniach zabiegowych odbędzie się lekarska porada rehabilitacyjna w celu stwierdzenia zasadności dalszej rehabilitacji oraz ewentualnej modyfikacji planu rehabilitacji.

Integralną część świadczeń udzielanych w Programie stanowi edukacja zdrowotna obejmująca wyrobienie nawyków warunkujących utrzymanie zdrowia.

D

Kolejną interwencją dostępną w ramach Programu są indywidulane konsultacje dietetyczne, średnio 2 na jednego uczestnika Programu. Program zakłada również interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Uczestnicy Programu mogą skorzystać  z  indywidulanych  konsultacji z  psychologiem  (i ewentualnie z seksuologiem). Przewiduje się średnio 5 takich konsultacji na jednego uczestnika.

Możliwe jest także prowadzenie psychoterapii indywidulanej lub psychoterapii grupowej  –  obejmującej  do  30  sesji  psychoterapeutycznych  dla   jednej  osoby/grupy  (w przypadku, gdy część osób/grup skorzysta z mniejszej liczby sesji, maksymalnie można przeprowadzić do 50 sesji na osobę/grupę). Podczas korzystania z interwencji psychologicznych/psychoterapeutycznych uczestnikowi Programu może towarzyszyć osoba bliska (małżonek/partner/rodzic/dziecko/rodzeństwo), przy czym udział tych osób nie  może być dodatkowo sfinansowany  ze środków na Program.