Rehabilituj się na zdrowie

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca:
SOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Krucza 16/22, 00-526 Warszawa

Uzdrowisko Uniejów Park, Zamkowa 7, 99-210 Uniejów +48 63 288 89 59 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca +24 388 26 01
Informacje o projekcie

Program uwzględniający
rehabilitację medyczną ułatwiający powroty do pracy i wydłużenie aktywności zawodowej

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość: 2 042 227,50 zł. Kwota dofinansowania: 1 858 427,02 zł

JAKI JEST GŁÓWNY CEL PROGRAMU?

Głównym celem Programu jest ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez rehabilitację, co najmniej 10% osób uczestniczących w Programie będących w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym, aby mogły one podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w czasie trwania Programu i po jego zakończeniu.

Adresatami programu są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia  lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej.

Zakłada się dwie ścieżki włączenia do Programu:

Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa  zostanie  „skierowana”  do  udziału w Programie przez swojego lekarza prowadzącego, np: onkologa, chirurga onkologa, torakochirurga, chemioterapeutę, radioterapeutę, neurochirurga, ortopedę, ginekologa, itp. Przez skierowanie rozumie się wystawienie przez lekarza „Zalecenia udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego”. Osoba, ta nie będzie miała konsultacji onkologicznej, o której mowa w pkt

Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa zgłasza  się  do  Programu  sama,  a kwalifikacji dokonuje lekarz podczas konsultacji onkologicznej, na podstawie wywiadu, badania lekarskiego oraz przedstawionej przez pacjenta dokumentacji  potwierdzającej  przebieg  leczenia   choroby   Potwierdzeniem    kwalifikacji do Programu jest wystawiane przez lekarza „Zalecenia udziału w Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego”.